De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden VRIJ

 

Deze voorwaarden maken deel uit van de afgesloten overeenkomst. 

 

Definities

Opdrachtgever: hij/zij die het evenement organiseert, host danwel opdracht heeft gegeven aan verhuurder tot het verhuren van VRIJ in Culemborg al dan niet in combinatie met catering.

 

Verhuurder: eigenaar van VRIJ in Culemborg, locatiehouder en verantwoordelijke ter plaatse inzake naleving van wet- en regelgeving en het in goede banen leiden van het overeengekomene met de opdrachtgever.

 

Reserveringswaarde

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief BTW terzake een met een opdrachtgever gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

Opdrachtgever verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen.

 

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten tijde van de huurperiode en niet toegebracht door verhuurder ofwel medewerker(s) van verhuurder aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige evenals de buitenruimte. Schade zal verhaald worden op de huurder.
 • Opdrachtgever zal vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen of eigendommen van opdrachtgever en gasten van opdrachtgever.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren, zonder dit te overleggen met verhuurder.
 • De opdrachtgever mag tegen geringe vergoeding gebruik maken van de aanwezige geluidsapparatuur, verlichting, beamer en tv-scherm.
 • Voor een ervaren geluid & licht technicus is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 • Opdrachtgever is niet toegestaan om het maximale geluidsniveau, anders
 • dan aangegeven door verhuurder, te overschrijden.
 • Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van décorstukken is alleen toegestaan in overleg met de verhuurder.
 • Het gebruik van open vuur, brandende kaarsen, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes), anders dan door of in overleg met verhuurder, is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor het gebruik van confetti.
 • Er zijn twee kosteloze afspraken op locatie inbegrepen, waarvan indien gewenst één in de avond- of weekenduren en één op werkdagen tussen 9 – 17 uur. Voor extra (fysieke) afspraken wordt € 45,00 berekend
 • 30 dagen voor aanvang dient een aanbetaling van 50% te zijn ontvangen door opdrachtgever op rekeningnummer: NL57TRIO0390.5065.59
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • Opdrachtgever en haar gasten dienen ten alle tijden de instructies van de medewerkers van VRIJ in Culemborg op te volgen.
 • Het is opdrachtgever en haar gasten niet toegestaan zich in of op de terreinen te begeven behorende tot de twee landhuizen op Anckerwaerdt.
 • Het gehuurde mag alleen gebruikt worden conform de gebruikersvergunning zoals die op het pand rust waarvan de belangrijkste onderdelen zijn:
  - maximaal 130 bezoekers in de gebouw
  - maximaal 70. auto’s kunnen worden geparkeerd op de daartoe bestemde en aangewezen terreinen
 • Indien opdrachtgever gebruikt maakt van eigen catering, dient deze de keuken weer schoon achter te laten.
 • Om 01.00 uur moet iedereen het pand hebben verlaten
 • Data worden 30 dagen vrijblijvend in optie gehouden. Indien optie daarna niet bevestigd of verlengd is, komt deze automatisch te vervallen.

Mocht zich binnen deze termijn een nieuwe optant melden, dan nemen wij contact  op en vragen wij u een beslissing te nemen.

 • Annuleringen dienen per mail of schriftelijk te worden gemeld bij VRIJ in Culemborg, waarbij in het laatste geval de poststempel geld als annuleringsdatum.
 • Bij annulering (en verplaatsing) gelden de volgende annuleringskosten:
 • Meer dan 12  maanden van tevoren: 10% van de reserveringswaarde
 • Meer dan 8 maanden van tevoren: 40% van de reserveringswaarde
 • Meer dan 1 maand van tevoren: 70 % van de reserveringswaarde
 • Meer dan 14 dagen van tevoren: 80 % van de reserveringswaarde
 • Meer dan 7 dagen van tevoren: 85% van de reserveringswaarde
 • Een week of minder van tevoren: 100% van de reserveringswaarde

No-show

Ingeval van no-show zal de opdrachtgever in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. De reserveringswaarde wordt vastgesteld op het aantal personen dat door opdrachtgever drie dagen voor bedoeld tijdstip aan verhuurder is doorgegeven. Voorts geldt dat bijstelling van het aantal personen binnen deze drie dagen naar boven altijd wordt opgeteld bij de reserveringswaarde. Wijzigingen naar beneden kunnen na drie dagen voor bedoeld tijdstip niet worden doorgevoerd en hebben dan ook geen invloed op de reserveringswaarde.